Публікації

Вплив Адвокарда на тяжкість ішемії міокарду у хворих стенокардією напруги

Автори провели оцінку впливу комплексного препарату Адвокард® на тяжкість ішемії міокарда у хворих на стенокардію напруги. В ході роботи обстежено 30 хворих (20 чоловіків і 10 жінок, середній вік 56±2 р.) із стенокардієюнапруги, прогресуючої на момент включення у дослідження. Пацієнти були розподілені на дві групи: у першій (n=15) призначалася стандартна терапія прогресуючої стенокардії, у другій – додатково комплексний препарат Адвокард® (фірма «ФарКоС», Україна) в дозі 3 таблетки на ...