Контроль якості

На фармацевтичному підприємстві існує відділ контролю якості, до задач якого входить: організація проведення контролю якості лікарських засобів на всіх етапах виробництва, включаючи вхідний контроль сировини, допоміжних і пакувальних матеріалів, проміжний контроль в ході технологічного процесу, контроль за санітарно-гігієнічним станом виробництва.