Адвокард®

Склад: магладен у перерахуванні на 100 % речовину з вмістом суми аденінових нуклеотидів 18,6 — 29,25 мг, молсидомін у перерахуванні на 100 % речовину — 0,3 мг, фолієва кислота у перерахуванні на 100 % речовину — 0,45 мг.

Форма випуску: таблетки №30 (10х3)

Опис: оригінальний комбінований кардіологічний препарат для лікування ішемічної хвороби серця. Завдяки унікальному складу дозволяє підвищити стійкість клітин серця до ішемії і фізичних навантажень. Основним ефектом препарату є створення ефекту прекондиціонування — «загартовування клітин серця».

Переваги:

— Лікування стенокардії без головного болю

— Не викликає звикання

— Комплексне лікування


Публікації:

Эффективность комбинированного активатора калиевых каналов Aдвокарда® при эпизодах безболевой ишемии миокарда у пациентов с ишемической болезнью сердца

В течении ишемической болезни сердца (ИБС) тревожным клиническим сигналом несоответствия потребности миокарда в кислороде и его кровоснабжения является ангинозная боль. Отсутствие такого сигнала – безболевая ишемия миокарда (ББИМ) – приводит к недооценке серьезности ситуации и, соответственно, к недостаточным мерам по ее устранению. Согласно литературным данным [1–3, 9], наличие ББИМ является прогностически неблагоприятным фактором. Практически у трети больных ИБС с эпизодами ББИМ в дальнейшем ...

Влияние активатoрoв аденозинoвых рецептoрoв на терапию пациентoв c cердечнoй недостаточностью

Цель работы - изучение эффективности активаторов пуриновых (аденозиновых) рецепторов- аденози н-трифосфат-Мg (ll) глюконат (ATG), на параметры центральной гемодинамики, толерантность к физической активности и вазоактивные вещества у пациентов с сердечной недостаточностью (СН). Установлено, что включение ATG в схему комплексной фармакотерапии приводит к повышению эффективности лечения. Об этом свидетельствует улучшение клинического течения заболевания, положительные изменения параметров централь...

Ефективність препарату Адвокард у комплексному лікуванні пацієнтів після перенесеного гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST на ранніх етапах реабілітації

Інфаркт міокарда (ІМ) залишається одним із найбільш небезпечних проявів ішемічної хвороби серця (ІХС). Відповідно до оновленого у 2018 р. універсального визначення ІМ, у більшості госпіталізованих пацієнтів виникає І тип захворювання, що характеризується класичним розвитком атеросклерозу коронарних артерій, ускладненого тромбозом. Припинення коронарного кровотоку призводить не тільки до механічного закупорювання судини та виразної клінічної симптоматики (у вигляді ангінозного болю, порушень ...
Всі публікації