Хелатні сполуки у лікуванні хронічної ішемічної хвороби мозку

Метою роботи було оцінити роль сучасного комбінованого препарату Мемтратон у комплексній терапії пацієнтів із хронічною ішемічною хворобою мозку.

Обстежено 20 пацієнтів із дисциркуляторною та змішаною енцефалопатією (код І.67.4 за МКХ‑10). Усім пацієнтам проведено нейропсихологічне обстеження з використанням стандартних скринінгових шкал: MMSE та МoCA, тесту Лурія; визначено рівень тривожності за шкалою Спілберга-Ханіна та оцінено стан біоелектричної активності головного мозку.

Результатом проведеного лікування стало зростання середнього бала за когнітивними шкалами MoCA та MMSE, позитивна динаміка кривої запам’ятовування Лурія. Приймання препарату сприяло зменшенню кількості пацієнтів із високим рівнем тривожності, деякому наростанню амплітуди α- та β-ритму, що клінічно, за даними літератури, супроводжується покращенням психічної діяльності, концентрації уваги та когнітивних функцій. Під час проведення даного дослідження у жодного обстежуваного не було зареєстровано будь-яких побічних та небажаних явищ. Таким чином, даний препарат можна рекомендувати для широкого використання у неврологічній практиці.

Проведений аналіз літературних публікацій і результати власного дослідження свідчать про те, що препарат Мембратон, до складу якого входить хелатна сполука магнію глюконату (1,5 г) з гамма-аміномасляною кислотою (0,5 г) та вітамін В6 (піридоксину гідрохлорид) — 5,0 мг, має виражені ноотропні, анксіолітичні та антидепресантні ефекти у пацієнтів із хронічною ішемією мозку. У неврологічній практиці препарат може використовуватися для терапії астено-невротичного синдрому, когнітивних порушень, як адитивний засіб у осіб із тривожними розладами та пароксизмальними станами. Препарат добре переноситься, не спричиняє розвитку толерантності та синдрому відміни.

Повний текст статті ви можете скачати у форматі PDF