Публікації / МЕМБРАТОН

Хелатні сполуки у лікуванні хронічної ішемічної хвороби мозку

Метою роботи було оцінити роль сучасного комбінованого препарату Мемтратон у комплексній терапії пацієнтів із хронічною ішемічною хворобою мозку. Обстежено 20 пацієнтів із дисциркуляторною та змішаною енцефалопатією (код І.67.4 за МКХ‑10). Усім пацієнтам проведено нейропсихологічне обстеження з використанням стандартних скринінгових шкал: MMSE та МoCA, тесту Лурія; визначено рівень тривожності за шкалою Спілберга-Ханіна та оцінено стан біоелектричної активності головного мозку. докладніше

Возможность достижения сочетанного когнитивного и анксиолитического эффектов как новое направление фармакотерапии в ангионеврологии

В последние годы отмечается значительная активизация интереса к психопатологической симптоматике в рамках различных форм неврологической и терапевтической патологии. Особенно актуальна данная проблематика для цереброваскулярной патологии. Психопатологические расстройства существенно влияют на течение основного заболевания, усугубляя его клиническую картину, способствуя развитию различных осложнений и ухудшая прогноз, а также серьезно нарушают процесс социальной адаптации пациентов. докладніше

Публікації:

...

Подiї

Науково-практична конференція "Здоров'я українців в руках сімейного лікаря" 8-9 грудня проходила науково-практична конференція з міжнародною участю "Здоров"я українців в руках сімейного лікаря". На конференцію були запрошені быльше 500 лікарів з усієї України.... докладніше
всi подiї