Солі магнію та калію глюконової кислоти: новий ефективний засіб в лікуванні коморбідного стану - артеріальної гіпертензії в поєднанні з цукровим діабетом

Артеріальна гіпертензія (АГ) та цукровий діабет (ЦД) залишаються одними із найбільш поширених захворювань у цілому світі. Вивчення особливостей клінічного перебігу даного «коморбідного стану», методів їх лікування та профілактики є актуальною проблемою. Обстежено 40 хворих на АГ з ЦД. Проводилось комплексне клінічне дослідження з урахуванням скарг хворих, анамнезу захворювання і життя, даних об'єктивного обстеження, результатів додаткових інструментальних (ЕКГ, ДМАТ) та лабораторних (глюкоза крові, С-пептид, HbA1с) методів дослідження. Аналізуючи результати клінічного обстеження хворих у обох групах, встановили покращення без виключення всіх досліджуваних характеристик. Зокрема, встановлено нормалізацію середньодобових САТ і ДАТ упродовж 30 днів лікування. Спостерігалося зниження рівня глюкози в сироватці крові на 21,18% (p<0,05)в основній групі. Рівень С-пептиду у хворих основної групи в процесі лікування знизився на 36,48% (p<0,05), у контрольній групі - на 20,49% (p<0,05). Глікозильований гемоглобін знижувався на 58,94% (p<0,05) в основній групі і на 36,16% у хворих контрольної групи (p<0,05).

Солі магнію і калію глюконової кислоти доцільно рекомендувати хворим на АГ із супутнім цукровим діабетом, оскільки є не лише ефективним доповненням до стандартної терапії АГ і ЦД, але й безпечними для тривалого вживання в амбулторно-поліклінічній практиці з метою потенціювання антигіпертензивного та антидіабетичного ефектів.

Повний текст статті ви можете скачати у форматі DOC  

Публікації:

...

Подiї

Науково-практична конференція "День аритмології на Дніпропетровщині" 30 листопада 2018 року відбулася освітня науково-практична конференція «День аритмології на Дніпропетровщині» для лікарів за спеціальностями «загальна практика - сімейна медицина&raq... докладніше
всi подiї