Вплив препарату Адвокард на перебіг гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST

Н.Т. Ватутін, В.С. Колесников

Матеріали та методи. В ході дослідження спостерігалися 42 пацієнти з ГКС з елевацією сегмента ST тривалістю менше 12 годин. Пацієнти були роз- ділені на 2 порівняні між собою групи. У 1-й (n=21) групі проводилося ургентне черезшкірне коронарне втручання; у 2-й (n=21) - додатково призначався препарат Адвокард. Пацієнтам з відновленим кровотоком продовжили стандартне медикаментозне лікування ГКС. Всім хворим через 24 години після черезшкірного коронарного втручання проводилася оцінка фракції викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ), рівня тропоніну Т і класу гострої серцевої недо- статності за класифікацією Killip. Через 3 тижні повторно визначали ФВ ЛШ, а також оцінювали функціональний клас хронічної серцевої недостатності (ХСН) за NYHA та дистанцію тесту з 6-хвилинною ходьбою.

Результати. Через 24 години після черезшкірного коронарного втручання у 2-й групі ФВ ЛШ була достовірно більшою, а рівень тропоніну Т - істотно меншим порівняно з 1-ю групою. Клас гострої серцевої недостатності за Killip у 2-й групі був також достовірно меншим порівняно з 1-ю групою. Через 3 тижні ФВ ЛШ як і раніше залишалася істотно більшою у 2-й групі, ніж у 1-й. Крім того, у 2-й групі відзначалося істотне збільшення ФВ ЛШ порівняно з показ- ником, отриманим при першому дослідженні. У 1-й групі така тенденція не спостерігалася. Функціональний клас ХСН за NYHA значуще не відрізнявся між групами, а дистанція тесту з 6-хвилинною ходьбою все ж була більшою в 2-й групі порівняно з 1-ю.

Висновки. Адвокард сприяє підвищенню ефективності лікування пацієнтів з ГКС з елевацією сегмента ST в гострий період завдяки здатності адено- зину, що входить до його складу, викликати феномен посткондиціонування і, таким чином, зменшувати реперфузійне пошкодження міокарда. Включення препарату Адвокард до схеми лікування пацієнтів, що перенесли ГКС з елевацією сегмента ST, дозволяє поліпшити скорочувальну здатність міокарда, що, вочевидь, пов'язано зі зменшенням його пошкодження при ішемії внаслідок розвитку феномену прекондиціонування. Препарат Адвокард може використовуватися в лікуванні пацієнтів з ГКС з елевацією сегмента ST для зменшення ішемічного та реперфузійного пошкодження міокарда.

Повний текст статті ви можете скачати у форматі PDF

Публікації:

...

Подiї

Науково-практична конференція "День аритмології на Дніпропетровщині" 30 листопада 2018 року відбулася освітня науково-практична конференція «День аритмології на Дніпропетровщині» для лікарів за спеціальностями «загальна практика - сімейна медицина&raq... докладніше
всi подiї