Влияние Адвокарда на тяжесть ишемии миокарда у больных стенокардией напряжения

Автори провели оцінку впливу комплексного препарату Адвокард® на тяжкість ішемії міокарда у хворих на стенокардію напруги.
 
У ході роботи обстежено 30 хворих (20 чоловіків і 10 жінок, середній вік 56±2 р.) із стенокардією напруги, прогресуючої на момент включення у дослідження.
 
Пацієнти були розподілені на дві групи: у першій (n=15) призначалася стандартна терапія прогресуючої стенокардії, у другій – додатково комплексний препарат Адвокард® (фірма «ФарКоС», Україна) в дозі 3 таблетки на добу протягом 1 міс.
Всім пацієнтам початково (протягом першого тижня після стабілізації стенокардії) і через 3 місяці проводилося добове моніторування ЕКГ.
 
Початково кількість ішемічних епізодів на добу і сумарна їх тривалість у 2-й групі були достовірно менше. Через 3 місяці сумарна тривалість ішемії достовірно знизилася в обох групах, але більш виражено в 2-й. Крім того, у 2-й групі істотно зросла порогова ЧСС, що викликала ішемію, зменшилися тривалість одного епізоду ішемії, їх сумарна кількість на добу і глибина депресії сегмента ST. В 1-й групі ці параметри достовірно не змінилися.
 
Використання препарату Адвокард® в комплексній терапії прогресуючої стенокардії напруги вже на першому тижні її стабілізації дозволяє зменшити тяжкість ішемії міокарда. Віддалений антиангінальний ефект, що зберігається після відміни Адвокарду®, ймовірно, обумовлений розвитком під його дією феномену прекондиціонування міокарда.
 
Полный текст статьи вы можете скачать в формате PDF
...

Подiї

Науково-практична конференція "Здоров'я українців в руках сімейного лікаря" 8-9 грудня проходила науково-практична конференція з міжнародною участю "Здоров"я українців в руках сімейного лікаря". На конференцію були запрошені быльше 500 лікарів з усієї України.... докладніше
всi подiї