Терапевтическая эффективность Адвокарда при хронической сердечной недостаточности

У статті обговорюються результати дослідження застосування комбінованого препарату Адвокард®
у складі комплексної терапії хронічної серцевої недостатності (ХСН). В результаті проведеного порівняльного аналізу показано позитивний вплив препарату Адвокард® на клініко-гемодинамічні показники, параметри центральної гемодинаміки, толерантність до фізичного навантаження, функціональний стан ендотелію у хворих на ХСН.

У ході дослідження визначено, що препарат Адвокард®виявляє насамперед властивості цитопротектора, позитивний ефект препарату пов’язаний з його кардіопротекторною та антиоксидантною активністю, що дозволяє суттєвознизити клінічні прояви оксидативного стресу – одного із найважливіших патогенетичних факторів ХСН. Разом з тим, наголошується на необхідності проведення подальших досліджень з метою визначення місця препарату Адвокард®в лікуванні пацієнтів з ХСН

 

Полный текст статьи вы можете скачать в формате PDF

Публікації:

...

Подiї

Науково-практична конференція "Здоров'я українців в руках сімейного лікаря" 8-9 грудня проходила науково-практична конференція з міжнародною участю "Здоров"я українців в руках сімейного лікаря". На конференцію були запрошені быльше 500 лікарів з усієї України.... докладніше
всi подiї